Tarife

Normativ cu tarifele pentru plata prestatiilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii


Art. 1
(1) Inspectia Muncii efectueaza, prin personalul propriu analize, expertize tehnice si acorda asistenta de specialitate si consultanta in domeniul relatiilor de mundi si al securitatii si sanatatii in munca, denumite in continuare prestatii de servicii, la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii.
(2) Contravaloarea prestatiilor de servicii efectuate in conditiile prevazute de prezentul normativ se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de munca care efectueaza prestatia.

Art. 2
(1) Prestatiile de servicii prevazute in prezentul normativ se efectueaza numai dupa confirmarea achitarii tarifului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in conditiile in care prin lege se precizeaza ca prestatiile de servicii trebuie efectuate de indata ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioara realizarii acestora.

Art. 3
In functie de categoria de servicii prestate, tarifele care se percep de la persoane fizice, juridice, persoane fizice autorizate si de la alte entitati constituite in conditiile legii sunt urmatoarele:

1. Participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe, respectiv participarea la activitatile pentru acordarea unor drepturi prevazute de legislatia in vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 40 lei/ora.

2. Analiza documentatiei si expertizarea unitatilor in vederea eliberarii autorizatiei de detinere a materialelor explozive in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif:
-materiale explozive propriu-zise - 360 lei;
-objecte artizanale si de distributie pe baza de amestecuri pirotehnice - 300 lei.

3. Expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de depozitare a materiilor explozive, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 400 lei.

4. Expertiza si analiza documentatiei in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de detinere materii explozive, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif:
-materiale explozive propriu-zise - 60 lei;
-obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice - 200 lei.

5. Analiza documentatiei si efectuarea expertizarii in vederea:
- acordarii vizei anuale a autorizatiei de functionare a depozitelor de materii explozive - emiterii avizului de amplasare a firidelor de explozivi la persoanele juridice cu profil minier, potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
-expertizarii/avizarii incaperilor pentru depozitarea, pastrarea si manipularea capselor pentru pistoalele de implant bolturi, fuzee antigrindina, capse de alarmare utilizate la transportul feroviar, capse de asomare, spatii destinate depozitarii armelor, precum si spatii destinate depozitarii munitiilor, capselor, pulberilor de munitie, conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1.102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;
-aprobarii depasirii cu 25% a cantitatii maxime de exploziv pentru care s-a eliberat autorizatia depozitului, conform art. 9 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 200 lei/aviz.

6. Examinarea artificierilor si pirotehnistilor in vederea autorizarii acestora si asistenta tehnica la pregatirea activitatilor pentru autorizarea si reautorizarea artificierilor, conform art. 293 din Legea nr. 126/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 50 lei/candidat.

7. Eliberarea de certificate/adeverinte in baza doeumentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002.
Tarif: 40 lei/document.

8. Eliberarea de copii in baza documente!or existente in arhivele inspedoratelor teritoriale de munca la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si obtine aeeste informatii, conform prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarif: 0,5 lei/pagina.

9. Eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori, conform Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002.
Tarif: 10 lei/salariat.

10. Furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin preluarea informatiilor din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii, conform Hotararii Guvernului nr. 161/2006, cu modificarile ulterioare.
Tarif: 50 lei/registru de cel mult 1 MB, plus 10 lei pentru fiecare MB suplimentar.

Art. 4
Prin exceptie de la prevederile art. 2, nu se percep tarife pentru prestarea de servicii catre:
a) institutiile care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Informatiile furnizate se utilizeaza numai in scopul mentionat in mod expres in solicitarea adresata de catre aceste institutii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) instantele de judecata, organele de cercetare penala, organele de urmarire penala, organele fiscale, precum si oricare alte institutii pentru care actele normative prevad scutirea de taxe, tarife si comisioane;
c) institutiile cu care Inspectia Muncii a incheiat protocoale de colaborare privind efectuarea de prestatii cu titlu gratuit, necesare realizarii atributiilor acestora, potrivit legii.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one