Legislatie privind relatiile de munca

-Decizia I.G.S. nr. 594/27.11.2008 - Metodologia privind aprobarea ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuate la sediul angajatorilor.

-Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-Monitorul Oficial nr. 72/05.02.2003
-Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
-Monitorul Oficial nr. 913/19.12.2003
-O.U.G. nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003- Codul Muncii
-Monitorul Oficial nr. 576/05.07.2005
-Legea nr. 371/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii.
-Monitorul Oficial nr. 1.147/19.12.2005
-Legea nr. 480/2004 privind modificarea literei e). a articolului 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii
-Monitorul Oficial nr. 814/18.11.2003
-Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de munca
-Monitorul Oficial nr. 139/04.03.2003
-Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 76/2003 privind modificarea si completarea modelului - cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003
-Monitorul Oficial nr. 159/12.03.2003
-Hotararea de guvern nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
-Monitorul Oficial nr. 164/14.03.2003
-Hotararea nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
-Monitorul Oficial nr. 172/22.06.2006
-Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
-Monitorul Oficial nr. 907/11.10.2005
-Hotararea nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
-Monitorul Oficial nr. 196/02.03.2006
-Ordinul nr. 100/2006 pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
-Monitorul Oficial nr. 184/27.02.2006
-Ordinul nr. 216/2006 pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
-Monitorul Oficial nr. 285/29.03.2006
-Ordinul nr. 98/2006 al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, in vederea aplicarii prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
-Monitorul Oficial nr. 190/28.02.2006
-Ordinul nr. 99/2006 al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei pentru aprobarea modelului Declaratiei inventar privind comisionul datorat
-Monitorul Oficial nr. 190/28.02.2006
-Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
-Monitorul Oficial nr. 276/28.03.2006
-Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca
-Buletinul Oficial nr. 37/26.04.1976
-Ordinul ministerului muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca
-Buletinul Oficial nr. 76/29.07.1976
-Hotararea de guvern nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
-Monitorul Oficial nr. 1.183/28.12.2005
-Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
-Monitorul Oficial nr. 355/27.07.1999
-Ordonanta de urgenta nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
-Monitorul Oficial nr. 461/23.09.1999
-Legea nr. 322/2001 privin aprobarea O.U.G. nr. 136/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
Monitorul Oficial nr. 342/27.05.2001
-Legea nr. 577/2003 privind aprobarea O.U.G. nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (abrogarea unor prevederi ale Legii nr. 130/1999)
-Monitorul Oficial nr. 1/05.01.2004
- Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii.
-Monitorul Oficial nr. 653/31.12.1999
-Hotararea de guvern nr. 238/2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie incadrate in munca
-Monitorul Oficial nr. 204/26.03.2002
-Legea nr. 403/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca
-Monitorul Oficial nr. 16/09.01.2006
-Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
-Monitorul Oficial nr. 364/04.08.2000
-Ordonanta de guvern nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
-Monitorul Oficial nr. 578/05.08.2002
-Legea nr. 592/2002 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
-Monitorul Oficial nr. 808/07.11.2002
-Hotararea de guvern nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
-Monitorul Oficial nr. 208/24.04.2001
-Hotararea de guvern nr. 850/2002 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea de guvern nr. 384/2001
-Monitorul Oficial nr. 628/23.08.2002
-Hotararea de guvern nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2002 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea de guvern nr. 384/2001
-Monitorul Oficial nr. 475/01.06.2006
-Legea nr. 203/1999 republicata privind permisele de munca
-Monitorul Oficial nr. 544/17.06.2004
-Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca de munca si boli profesionale
-Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
-Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
-Monitorul Oficial nr. 301/08.05.2002
-Legea nr. 340/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
-Monitorul Oficial nr. 642/25.07.2006
-Hotararea de guvern nr. 759/2002 pentru aprobarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de munca
-Monitorul Oficial nr. 637/29.08.2002
-Hotararea de guvern nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisaracie si promovorare a incluziunii sociale
-Monitorul Oficial nr. 662/06.09.2002
-Hotararea de guvern nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002
-Monitorul Oficial nr. 792/30.10.2002
-Legea nr. 601/2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lcreaza
-Monitorul Oficial nr. 829/18.11.2002
-Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore
-Monitorul Oficial nr. 217/02.04.2003
-Decizia CNAS nr. 721/2003 pentru aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale
-Monitorul Oficial nr. 699/01.09.2003
-Ordonanta de urgenta nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
-Monitorul Oficial nr. 750/27.10.2003
-Constitutia Romaniei (republicare)
-Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003
-Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihna ale conducatorilor de vehicule care efectueaza transporturi rutiere nationale
-Monitorul Oficial nr. 837/25.11.2003
-Hotararea de guvern nr. 1386/2003 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea asociatilor de proprietari, aprobate prin H.G. nr. 400/2003
-Monitorul Oficial nr. 863/04.12.2003
-Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
-Monitorul Oficial nr. 867/05.12.2003
-Legea nr. 246/2006 pentru completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
-Monitorul Oficial nr. 556/27.06.2006
-Ordonanta de urgenta nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce vor acorda personalului din sectorul bugetar
-Monitorul Oficial nr. 919/22.12.1999
-Hotararea de guvern nr. 1515/2003 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
-Monitorul Oficial nr. 920/22.12.2003
-Legea nr. 578/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene si ale primarilor si viceprimarilor
-Monitorul Oficial nr. 939/24.12.2003
-Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar
-Monitorul Oficial nr. 8/07.01.2004
-Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1817/2003 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei de delegare / detasare prevazuta in anexa la H.G. nr. 543/1995
-Monitorul Oficial nr. 35/16.01.2004
-Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale
-Monitorul Oficial nr. 636/24.07.2006
-Ordinul ministrului sanatatii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora
-Monitorul Oficial nr. 213/11.03.2004
-Legea nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
-Monitorul Oficial nr. 214/11.03.2004
-Hotararea de guvern nr. 290/2004 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
-Monitorul Oficial nr. 238/18.03.2004
-Ordonanta de urgenta nr. 9/2004 pentru completarea art. 26(2) din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de munca
-Monitorul Oficial nr. 246/19.03.2004
-Legea nr. 188/1999 republicata, privind statutul functionarilor publici
-Monitorul Oficial nr. 251/22.03.2004
-Hotararea de guvern nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.
-Monitorul Oficial nr. 378/29.04.2004
-Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatilor familiale care desfasoara activitatea economica in mod independent.
-Monitorul Oficial nr. 576/29.06.2004
-Ordonanta de urgenta nr. 40/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si asociatilor familiale care desfasoara activitatea economica in mod independent.
-Monitorul Oficial nr. 493/07.06.2006
-Hotararea de guvern nr. 1766/2004 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent.
-Monitorul Oficial nr. 1048/12.11.2004
-Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania
-Monitorul Oficial nr. 578/30.06.2004
-Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania. -Monitorul Oficial nr. 578/30.06.2004
-Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
-Monitorul Oficial nr. 578/30.06.2004
-Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.
-Monitorul Oficial nr. 582/30.06.2004
-Hotararea de guvern nr. 938/2004 privind conditiile de infiintare si functionare precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara.
-Monitorul Oficial nr. 589/01.07.2004
-Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea OUG 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.
-Monitorul Oficial nr. 641/15.07.2004
-Ordinul ministerului sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efctuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar.
-Monitorul Oficial nr. 671/26.07.2004
-Statutul profesiei de consilier juridic
-Monitorul Oficial nr. 684/29.07.2004
-Ordinul ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei nr. 408/2004 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2004
-Monitorul Oficial nr. 709/05.08.2004
-Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministerului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 488/4543 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale.
-Monitorul Oficial nr. 903/05.10.2004
-Hotararea de guvern nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti.
-Monitorul Oficial nr. 1032/08.11.2004
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatii si institutiile publice.
-Monitorul Oficial nr. 1105/26.11.2004
-Legea nr. 504/2004 privind institutiile publice de spectacole si concerte.
-Monitorul Oficial nr. 1119/29.11.2004
-Ordinul ministerului sanatatii nr. 1498/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului ministerului sanatatii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizare si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar.
-Monitorul Oficial nr. 1130/30.11.2004
-Hotararea de guvern nr. 2280/2004 pentru modificarea si completarea H.G. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locurile de munca cu conditii speciale.
-Monitorul Oficial nr. 1251/24.12.2004
-Hotararea de guvern nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
-Monitorul Oficial nr. 1.182/28.12.2005
-Hotararea de guvern nr. 2346/2004 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara.
-Monitorul Oficial nr. 1/03.01.2005
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one