Legislatie privind infiintarea, organizarea si functionarea Inspectiei Muncii

-Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,republicata .
-Monitorul Oficial nr. 740/10.10.2002
-Hotararea de guvern nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii .
-Monitorul Oficial nr. 464/24.09.1999
-Hotararea de guvern nr. 252/2001 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotararea de guvern nr. 767/1999 .
-Monitorul Oficial nr. 102/28.02.2001

-Hotararea de guvern nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
-Monitorul Oficial 41/23.01.2009
-Hotararea de guvern nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii.
-Monitorul Oficial 322/15.06.2001
- Hotararea de guvern nr. 391/2002 pentru prorogarea termenelor prevazute la alin. 2 al art. 4 din Hotararea de guvern nr. 537/2001 privind infiintarea Centrului de Pregatire si Perfectionare Profesionala al Inspectiei Muncii.
- Monitorul Oficial nr. 294/30.04.2002
- Hotararea de guvern nr. 725/1998 privind infiintarea Centrului de Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional si transimterea fara plata a unui imobil si a dotarilor aferete din adminitratia Regiei Autonome a Cuprului Deva in administratia Centrului Monitorizare a Unitatilor cu Risc Profesional.
- Monitorul Oficial nr. 405/23.10.1998
-Hotararea de Guvern nr. 238/2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, de Legea nr. 108/1999 pentru infintarea si organizarea Inspectiei Muncii, precum si de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
- Monitorul Oficial nr. 204/26.03.2002
-Ordonanta de Urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite.
-Monitorul Oficial nr. 291/25.04.2003
-Hotararea de guvern nr. 995/2003 privind reglementarea unor activitati preluate din Inspectoratul teritorial de munca al municipiului Bucuresti
-Monitorul Oficial nr. 630/03.09.2003
-Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
-Monitorul Oficial nr. 557/23.06.2004
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one