-->NOTIUNEA DE BOALA PROFESIONALA

Bolile profesionale sunt afecţiuni ale organismului, dobândite ca urmare a participării la realizarea unui proces de muncă. onform definiţiei date de Organizaţia Mondială a Sănătăţii - OMS, „bolile profesionale constituie afecţiuni ai căror agenţi etiologici specifici sunt prezenţi la locul de muncă, asociaţi cu anumite procese industriale sau cu exercitarea unor profesiuni".
Noţiunea de boală profesională implică existenţa unui raport de cauzalitate între factorii de risc existenţi în procesul de muncă şi efectul acestora, materializat în apariţia bolii.
Numărul şi natura factorilor de risc, luaţi în considerare ca generatori de boli profesionale, diferă de la o ţară la alta şi, implicit, şi încadrarea juridică a maladiilor.
La noi în ţară, prin boală profesională se înţelege afecţiunea ce se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi (fizici, chimic sau biologici), caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
Pentru ca o afecţiune să fie calificată ca boală profesională, trebuie deci să fie îndeplinite trei condiţii:
•    Să decurgă din exercitarea unei meserii sau profesii;
•    Să fie provocată de factori de risc fizici, chimici, biologici, caracteristici locului de muncă sau de suprasolicitări;
•    Acţiunea factorilor de risc asupra organismului să fie de lungă durată.

Procesul patologic este lent şi afectează fie starea generală a organismului, fie anumite aparate sau organe. În multe cazuri acţiunea este reversibilă; prin scoaterea bolnavului din mediul nociv şi aplicarea unui tratament adecvat, urmările bolii se atenuează sau dispar complet.

Pentru ca o noxă din mediul de muncă să fie recunoscută ca factor etiologic al unei boli profesionale trebuie să existe dovada unei relaţii cantitative între doza noxei respective absorbită de organism şi efectul produs asupra acestuia. Relaţia doză- efect a fost stabilită pentru un număr mare de factori de risc, impunându-se limite maxime admise.

Efectele care nu depind de doză sunt : alergiile şi cancerul.
•    Alergii respiratorii sau cutanate : apar ca urmare a unei sensibilizări individuale care pune sub semnul întrebării apărarea imunitară.
•    Cancer: producerea de celule anormale care se pot multiplica (tumori maligne).

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one