-->MĂSURI TEHNICO – ORGANIZATORICE ÎN VEDEREA PREVENIRII ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE

Măsurile tehnico - organizatorice sunt reprezentate într-o ordine de priorităţi, legate de eficienţă maximă:
•    Eliminarea noxei profesionale din procesul tehnologic prin înlocuirea substanţelor nocive sau a tehnologiilor nocive cu altele mai puţin nocive sau inofensive;
•    Izolarea aparaturii generatoare de noxe (automatizare, cabine speciale, termoizolare);
•    Împiedicarea pătrunderii noxei în aerul locurilor de muncă ( ermetizare, procedee umede pentru pulberi, ventilaţie locală);
•    Diminuarea concentraţiilor noxelor existente la locurile de muncă sub CMA sau LMA (ventilaţie generală, fonoabsorbţie);
•    Împiedicarea acţiunii noxei asupra lucrătorilor sau diminuarea acestei acţiuni prin reducerea efortului fizic, a suprasolicitărilor fizice şi neuropsihice, reducerea duratei zilei de muncă, folosirea echipamentului individual de protecţie etc;
•    Asigurarea alimentaţiei de protecţie şi consumarea acesteia în unitate;
•    Efectuarea corectă a instructajului pentru securitatea şi sănătatea în muncă.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one