-->FACTORII DE RISC

Sunt factori (însuşiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor sistemului de muncă, ce pot provoca în anumite condiţii, accidente de muncă sau boli profesionale.
Dar înainte de a clasifica factorii de risc de accidentare şi îmbolnăviri profesionale este important să cunoaştem elementele procesului de muncă şi interacţiunea lor.
Procesul de muncă reprezintă succesiunea în timp şi în spaţiu a activităţilor executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă.
Sistemul de muncă reprezintă totalitatea acţiunilor pe care trebuie să le efectueze executantul prin intermediul mijloacelor de producţie, pentru realizarea scopului sistemului de muncă şi a condiţiilor impuse de realizare a acestora.
Executantul este lucrătorul implicat nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă.
Mijloacele de producţie reprezintă totalitatea mijloacelor de producţie şi a obiectelor muncii (materiile prime) pe care lucrătorii le folosesc în procesul de producţie.
Mediul de muncă reprezintă totalitatea condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care executantul îşi desfăşoară activitatea.

Să revenim la clasificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăviri profesionale:
•    Factori de risc proprii  executantului se regăsesc implicaţi în geneza tuturor celorlalţi factori de risc, deoarece omul este elaboratorul şi, totodată, cel care verifică şi poate intervenii asupra celorlalte elemente ale sistemului de muncă.
•    Factorii de risc proprii sarcinii de muncă care se manifestă sub două forme:
-    Conţinut sau structură necorespunzătoare a sarcinii de muncă în raport cu scopul sistemului de muncă ce are la bază o insuficientă cunoaştere a tehnologiilor şi metodelor de muncă.
-Sub/supradimensionarea cerinţelor impuse executantului care provine din neluarea în considerare a posibilităţilor fizice şi psihice ale omului.
•    Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie care pot  fi:
-    Fizici (risc mecanic, risc termic, risc electric)
-    Chimici (acizi, substanţe toxice, substanţe inflamabile, substanţe explozive)
-    Biologici (microorganisme)
•    Factorii de risc proprii mediului de muncă sub formă de depăşiri ale nivelului sau intensităţii funcţionale a parametrilor de mediu specifici, precum şi de apariţii ale unor condiţii de muncă inadecvate.

Prin urmare factorii de risc care pot provoca bolile profesionale sunt numeroşi: unii dintre ei sunt bine cunoscuţi şi studiaţi din punct de vedere al acţiunii asupra organismului, alţii apar odată cu dezvoltarea unor noi tehnologii.
Rezultă că tabloul bolilor profesionale este teoretic nelimitat. Din considerente practice, legislaţia din diverse ţări limitează în mod convenţional numărul bolilor considerate profesionale.
   
Există trei sisteme, principal diferite, de stabilire a bolilor considerate profesionale:
•    Sistemul global;
•    Sistemul limitativ;
•    Sistemul mixt.
În sistemul global, pornind de la conceptul de boală profesională, se caută acoperirea tuturor factorilor de risc care pot provoca afecţiuni, lăsându-se la latitudinea medicului precizarea caracterului bolii (profesională sau nu).
În sistemul limitativ se stabileşte în mod convenţional o listă a bolilor profesionale şi a meseriilor sau profesiunilor în care pot să apară, fără ca medicul să aibă competenţa de a modifica această listă. În unele ţări se impun asemenea limite în legătură cu timpul de expunere sau cu durata întreruperii lucrului peste care boala nu mai este recunoscută ca fiind profesională.
În sistemul combinat, se stabileşte un tabel al bolilor profesionale cunoscute ca atare, care poate să fie completat de către medic cu afecţiuni a căror origine poate fi dovedită.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one